Depunerea unei cereri în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădire, teren, mijloace de transport pentru persoane fizice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de scutire.

Decizia se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană fizică

Formulare completate de solicitant: cerere aplicare scutire

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.