Solicitare de compensare sau restituire

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Se va emite decizia de restituire sau compensare (după caz)

Decizia se va expedia prin poştă cu confirmare de primire

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: Cerere de restituire sau compensare (după caz)

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.