Depunerea unei contestații

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Nu e cazul

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: Contestația