Stabilirea Taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: Declarație taxă afișaj în scop de reclamă și publicitate şi ANEXA în format Excel

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.