Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

Se vor achita în conformitate cu declaraţia depusă.

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: Declarație decont taxă specială pentru promovarea turistică

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.