Depunere declaratie fiscală pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor pentru persoane juridice

Informaţii

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

Acte necesare

Formular online

Formular online

Taxe

În baza documentelor depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată car s-au dat la scădere, aferente terenului radiat.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: ITL004

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.