Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

 • Certificat de urbanism (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului — teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)
 • Studiul de oportunitate compus din:
  c.1) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:
  - prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;
  - indicatorii propuşi;
  - modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;
  - prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;
  - categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale.
  c.2) piese desenate:
  - încadrarea în zonă;
  - plan topografic/cadastral cu zona de studiu;
  - conceptul propus — plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.
 • Chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate
 • Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

Observatii

Taxa se calculează conform HCL nr. 311/2016 diferențiat în funcție de suprafața parcelei care a generat întocmirea planului urbanistic zonal, respectiv:
- până la 5000 mp: 300 lei;
- peste 5000 mp: 300 lei +0,01 lei/mp pt fiecare mp care depaseste 5000 mp
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).